Χωματουργικές Εργασίες

Χωματουργικές Εργασίες


Η Γαία CONSTRUCTION REAL ESTATE αναλαμβάνει  όλους τους τύπους χωματουργικών έργων  όπως:

 • Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη θεμελίων
 • Εκβραχισμοί
 • Κατεδαφίσεις
 • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Διάνοιξη, εκσκαφή πισίνας
 • Εξυγιάνσεις σαθρών εδαφών
 • Μπαζώματα, επιχωματώσεις
 • Καθαρισμοί οικοπέδων, χωραφιών
 • Διάνοιξη βόθρων
 • Διάνοιξη δρόμων, υποδομή οδοποιίας
 • Αγροτική οδοποιία
 • Διάνοιξη χαντακιών ύδρευσης
 • Μεταφορά μπαζών, αδρανών υλικών
 • Αποχετεύσεις, σωληνώσεις όμβριων ύδρευσης
 • Αντιστήριξη, περίφραξη

Με ιδιόκτητο στόλο μηχανημάτων έργου και προσωπικό άρτια καταρτισμένο με μακρόχρονη εμπειρία, αποτελεί εγγύηση για την ποιοτική εκτέλεση των έργων καθώς και την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.